Jouw Privacy

Wij werken in overeenstemming met de vigerende wetgeving c.q. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door jouw ingevulde gegevens worden door ons ontvangen, verwerkt en (aan derden) verstrekt in het kader van, en gedurende de looptijd van, de verkoopprocedure van het project waarvoor je je hebt aangemeld. Behalve met de bij het verkoopproces betrokken interne medewerkers van Maas-Jacobs worden jouw gegevens uitsluitend gedeeld met de bij het project betrokken projectpartners.